Lãng Mạn

Giờ này em ở nơi đâu?

Giờ này em ở nơi đâu?